• Váš košík je prázdny

Obchodné podmienky

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu

 • Ochrana osobných údajov a registrácia

 • Ceny a poplatky

 • Objednávanie tovaru

 • Spôsob platby

 • Spôsob dopravy/prevzatia tovaru

 • Expedovanie objednávok a dodacie podmienky (SR a ČR)

 • Záručná doba

 • Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

 • Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

 • Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ internetového obchodu


Na nasledujúcich stranách nájdete popísané obchodné podmienky spoločnosti KREVERK s.r.o., s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.napapier.sk nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

KREVERK s.r.o.
Červeňákova 4
841 01 Bratislava
Slovenská republika

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121284/B

IČO: 50 981 340
DIČ: 2120561751

tel. kontakt: +421 902 291 212
e-mail: info@napapier.sk, horbanmarko@gmail.com

Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax číslo: 02/58272 170
email: ba@soi.sk


Ochrana osobných údajov a registrácia


2.1 Nákup bez poskytnutia osobných údajov
Kupovať produkty Napapier môžete aj osobne, na ohlásenom trhovisku alebo ako veľkoobchodný odoberateľ, vystavením firemnej objednávky.

2.2 Nákup prostredníctvom internetového obchodu
Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie. V protokole internetovej objednávky zadávate informácie, ktoré majú povahu osobných údajov, potrebných k spracovaniu a expedícii vašej objednávky. Pri ochrane osobných údajov sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Nakoľko sa však nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov, budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:

• meno a priezvisko
• dodaciu a fakturačnú adresu
• telefonický kontakt
• e-mailovú adresu

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.
Odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.


2.3 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), Slovenská pošta a iné doručovateľské služby.

Všetky materiály a informácie na stránkach Napapier sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti KREVERK s.r.o. alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti KREVERK s.r.o.

 

Ceny a poplatky


3.1 Ceny a poštovné v SR

Všetky ceny tovarov sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH ( 20 %). Poplatok za poštovné a balné je zahrnutý v celkovej cene produktu, ak objednané množstvo neprekročí 2 kusy. Pri odbere viac ako 2 kusov, bude cena poštovného a balného prepočítaná na aktuálnu celkovú hmotnosť objednávky.

3.2 Ceny a poštovné v ČR

Pri odbere do Českej republiky /1-5 kusov/ bude cena a poštovné vypočítané podľa celkovej hmotnosti zásielky a aktuálneho denného kurzu EUR/CZK, vrátane zodpovedajúceho DPH ( 21 %) .


V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky   www.napapier.sk alebo do objednávky, si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky.


Objednávanie tovaru


Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom zadania   objednávky cez internetovú stránku www.napapier.sk.

Telefonické objednávanie nie je možné, iba ak by sa jednalo o zmluvného odoberateľa. Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

Objednávky do iných štátov a štátov EU, okrem Slovenskej a Českej republiky nespracujeme. V protokole objednávky nieje možnosť zadať iný štát na doručenie.

Informácie o odbere pre veľkoobchod dostanete na emailovej adrese: info@napapier.sk


Spôsob platby


Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku máte možnosť úhrady bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti KREVERK s.r.o.


Spôsob dopravy/prevzatia tovaru


Tovar objednaný   prostredníctvom internetovej stránky www.napapier.sk vám bude   doručený prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Pri doručení do Českej republiky tovar doručí zmluvný partner Slovenskej pošty.


Expedovanie objednávok a dodacie podmienky (SR a ČR)


4.1 Všeobecné dodacie podmienky
Spoločnosť KREVERK s.r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď Vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu v lehote stanovenej Slovenskou poštou, vyhradzujeme si právo považovať zásielku za doručenú a bez možnosti vrátenia platby. Zásielku nám Slovenská pošta po uplynutí lehoty vráti späť. Výnimkou môžu byť nepredvídateľné okolnosti, ktoré vám neumožnia prebrať zásielku. V takom prípade pošleme zásielku opakovane, bez nároku na hradenie poštovného.

V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

4.2 Balenie objednávok
Tovar bude riadne zabalený v baliacom papieri, podľa pravidiel zásielok Slovenskej pošty.

4.3 Potvrdenie o expedovaní objednávky
Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom Vás však budeme hneď informovať.

4.4 Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky
Pokiaľ Vám tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte, prosím svoju dodaciu poštu alebo nás.

Telefonicky: +421 902 291 212
e-mailom: info@napapier.sk


Záručná doba


Na tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ak náš výrobok Napapier, budete používať výhradne pre účel na to určený, bude záruka platná. Neakceptujeme poškodenie výrobku spôsobené neadekvátnym používaním, alebo mechanickým poškodením, nezlučiteľným s účelom použitia.

Faktúra vám bude doručená iba elektronicky.

Reklamácie v našom obchode sa riadia podmienkami, ktoré platia v akejkoľvek bežnej kamennej predajni v súlade so zákonom.


Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru


5.1 Výmena tovaru
Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 24 mesiacov od jeho kúpy.

5.1.1 Podmienky výmeny
• tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, resp.by nemal mať známky poškodenia, ktoré boli spôsobené iným použitím, pre ktorý bol tovar vyrobený.
• k výmene tovaru nepotrebujete pôvodné balenie, možete ho odoslať v zloženom stave a zabalený v zmysle pravidiel zásielok Slovenskej pošty.
• v prípade, že tovar požadujete vymeniť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

5.1.2 Postup pri výmene – zákazník
• tovar, ktorý požadujete vymeniť odošlite obyčajne ako balík alebo list (nie na dobierku)
• adresa na doručenie vráteného tovaru:

KREVERK s.r.o.
Červeňákova 4
841 01 Bratislava
Slovenská republika

• k výmene tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• do balíka vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s informáciami k požadovanej výmene

5.1.3 Postup pri výmene – poskytovateľ

Prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a po kladnom posúdení Vám pošleme nový tovar, podľa vašeho výberu. Ak bude cenový rozdiel novovybratého tovaru väčší najmenej o 30% ako je cena vráteného tovaru, budeme požadovať doplatok. V takom prípade vám vystavíme zálohovú faktúru a tovar odošleme až po jej uhradení.

5.2 Vrátenie tovaru
Ak ste spotrebiteľ,   všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke   www.napapier.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek   sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo   vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak   ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte odstúpenie od zmluvy   odoslať Napapieru najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia   tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom   na info@napapier.sk alebo v listinnej podobe na adresu KREVERK   s.r.o., Červeňákova 4, 841 01 Bratislava spolu s podpísaným   písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho   mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a   čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie.

5.2.1 Podmienky vrátenia tovaru
• tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, resp.by nemal mať známky poškodenia, ktoré boli spôsobené iným použitím, pre ktorý bol tovar vyrobený.
• k vráteniu tovaru nepotrebujete pôvodné balenie, možete ho odoslať v zloženom stave a zabalený v zmysle pravidiel zásielok Slovenskej pošty.
• v prípade, že tovar požadujete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

5.2.2 Postup pri vrátení tovaru – zákazník
• tovar, ktorý požadujete vrátiť odošlite obyčajne ako balík alebo list (nie na dobierku), najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty
• adresa na doručenie vráteného tovaru:

KREVERK s.r.o.
Červeňákova 4
841 01 Bratislava
Slovenská republika

• k vráteniu tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• skontrolujte, či je tovar v poriadku nepoškodený
• do balíka vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a formulár na odstúpenie od zmluvy

5.2.3 Postup pri vrátení tovaru – poskytovateľ
• skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru
• ak je všetko v poriadku, vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak   ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené   Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
• platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru spoločnosti KREVERK s.r.o. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a spoločnosť KREVERK s.r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.

5.3 Reklamácia tovaru

5.3.1 Základné informácie

Záručná doba na   všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke   www.napapier.sk je 24 mesiacov.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je KREVERK s.r.o., Červeňákova 4, 841 01 Bratislava
Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru, ktoré bolo spôsobené iným použitím, pre ktorý bol tovar vyrobený.

5.3.2 Podmienky reklamácie
• oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu
• v prípade reklamácie nepotrebujete pôvodné balenie, posielajte ho však zabalený v zmysle pravidiel zásielok Slovenskej pošty
• tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

5.3.3 Postup pri reklamácii – zákazník
• tovar, ktorý chcete reklamovať odošlite obyčajne ako balík alebo list (nie na dobierku)
• adresa na doručenie vráteného tovaru:

KREVERK s.r.o.
Červeňákova 4
841 01 Bratislava
Slovenská republika

• k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• do balíka vložte spolu s tovarom aj kópiu dokaldu o zaplatení a sprievodný list s popisom závady
• v prípade, že nám posielate tovar na reklamáciu poštou, je lepšie, ak nás dopredu informujete na adrese: info@napapier.sk

5.3.4 Postup pri reklamácií – poskytovateľ
• na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu
• po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie
• písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie
• opravený/vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:
• tovar vám vymeníme a zašleme späť na naše náklady,
• v prípade, že tovar nebude možné vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného


Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO


Od 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný   so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa   domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť   sa na Napapier so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu info@napapier.sk. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť   uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom   alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na   alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Napapier je   Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná   oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov   alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom   spravodlivosti Slovenskej republiky   (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).   Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré   subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby,   ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný   súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie   návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu   pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje   Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov   on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti   na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@napapier.sk


Záverečné ustanoveniaTieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.1.2018

Spoločnosť KREVERK s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto   všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného   oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená   umiestnením na internetovej stránke www.napapier.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy.
Všeobecné zásady ochrany osobných údajovPrevádzkovateľ

Spoločnosť KREVERK s.r.o., IČO: 50981340, sídlo: Červeňákova 4, 84101 Bratislava je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

 2. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 4. na prenosnosť osobných údajov,

 5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,

 6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info@napapier.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.